ἑξηκονταπέντε

ἑξηκοντα-δύο,-τέσσᾰρες,-πέντε,-έξ,-επτά,-οκτώ,-εννέα, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Thd.Da.5.31, Ph.1.21, LXXNu.3.50, Ge.46.26, 1 Es. 5.15, Ne.11.6, 1 Es.2.14.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.